Menšie skupiny

V rámci Malého komorného orchestra sa vyprofilovalo niekoľko menších inštrumentálnych skupín. Niektoré z nich mali iba príležitostný charakter, vznikli zo špecifických dôvodov, dva z nich však mali dlhšieho trvania. Priekopníkom v tejto oblasti bolo Junior Trio v zložení Marek Chrastina (husle, koncertný majster), Alexandra Klimeková (flauta) a Šimon Zámečník (violončelo). Trio fungovalo v rokoch 2003 - 2005 a vystupovalo predovšetkým pri príležitostiach ako otváranie vernisáží a rôzne slávnosti. Okrem iného, trio odohralo koncert na Medzinárodnej stelárnej konferencii Bezovec, koncert na Stretnutí stelárnej skupiny MEDÚZA a jeden samostatný koncert na domácej pôde.

Ďalšia skupina sa vyprofilovala v roku 2009 v zložení Mgr. Marek Chrastina (husle, koncertný majster), Ing. arch. Alexandra Klimeková (flauta), Michaela Fojtíčková (flauta), Soňa Kiovská (violončelo), Bc. Peter Pristaš (kontrabas) a Vladimíra Špaleková (elektronické piano). Sextet sa schádzal mimo hlavných skúšok orchestra a nacvičoval vlastný repertoár. Vystúpil na Slávnostiach podjavorinských rodákov a niekoľkokrát v rámci koncertov MKO. Odohral však aj dva samostatné koncerty, Slávnostný koncert pri príležitosti výročného 20. slnečného seminára a Svadobný koncert pre našich dvoch stálych poslucháčov a fanúšikov. Sextet pôsobil do roku 2014. V súčasnosti formujeme menšie hudobné zoskupenia podľa potreby jednotlivých vystúpení.