Súčasné obsadenie

Ing. Peter Pristaš

Vedúci orchestra, kontrabas, akordeón, klavír, percusie

Vyštudoval Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. Na ZUŠ Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom vyštudoval hru na akordeóne. Členom MKO je od roku 2002, na kontrabase začal hrať v roku 2004. V prípade potreby odohrá požadované skladby na klavíri alebo percusiach. V rokoch 2007-2012 bol zástupcom umeleckého vedúceho a od roku 2012 je vedúcim orchestra.


Ing. Vladimíra Kopecká, rod. Špaleková

Zástupkyňa vedúceho, klavír a elektronické piano

V MKO hrá od r. 2008. Od roku 2012 je zástupkyňa vedúceho.

Sláčiková sekcia

Ing. Kvetoslava Beňovičová (husle)

V MKO hrá od r. 2004.

JUDr. Norbert Adamov, PhD. (husle)

V MKO hrá od r. 2017.

Filip Kocúrik (husle)

V MKO hrá od r. 2018.

Ing. Milan Wróbel (zakladateľ MKO a čestný umelecký vedúci, viola)

Rodák z Orlovej-Lutyne v ČR. Hudbe sa venuje od malička. Pôsobil v rôznych hudobných uskupeniach. Po maturite v roku 1955, ako študent Spojovacieho učilišťa v Novom Meste nad Váhom pôsobil v cimbalovej muzike súboru Ondráš. Po absolvovaní fakulty Leteckej akademie v Brne sa vrátil v roku 1967 na Vojenskú strednú odbornú školu oznamovacej techniky, kde pôsobil ako pedagóg. Zo žiakov tejto školy založil cimbalovú muziku s názvom Podjavorinčanka, kde bol jej primášom. Už v tom čase sa venoval vážnej hudbe - najprv ako trio, neskôr ako kvarteto. Po roku 1983 pôsobil v cimbalovej muzike Strýci v Strání-Květné (niekoľko rokov ako primáš). V roku 1995 založil cimbalovú muziku pri MsKS znovu pod názvom Podjavorinčanka. V októbri 1997 z členov tejto cimbalovky založil Malý komorný orchester pri MsKS a GMRŠ. Od založenia MKO až do roku 2012 pôsobil ako umelecký vedúci tohto orchestra.

Mgr. Marek Chrastina, Ph.D. (5 strunové husle)

Vyštudoval fyziku so špecializáciou na astronómiu a astrofyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2013 získal vedeckú hodnosť v obore teoretická fyzika a astrofyzika na Přírodovědecké fakulte Masarykovy univerzity v Brně. V súčasnosti pracuje pre Tieto Czech s.r.o. v Ostrave na kontajnerových riešeniach. Hru na husliach vyštudoval na ZUŠ Stará Turá, kde v rokoch 1992-1994 pôsobil i v Detskom folkórnom súbore Javorinka. Členom MKO je od roku 1999 a v rokoch 2001-2014 zastával pozíciu koncertného majstra. V rokoch 2007-2014 hral v Komornom orchestri slovenských učiteľov a v roku 2008 krátko pôsobil aj v Tišnovskom komornom orchestri. Od roku 2012 hrá na 5 strunové husle.

Soňa Kiovská, MSc. (violončelo)

V MKO hrá od r. 2003.

Dychová sekcia

Mgr. Michaela Šoltésová, rod. Fojtíčková (priečna flauta, zobcová sopránová flauta)

V MKO hrá od r. 2008.

Mgr. Lenka Lapčák Kratochvílová (priečna flauta, zobcová altová flauta)

V MKO hrá od r. 2008.

Mgr. art. Michaela Málková (priečna flauta, zobcová altová flauta)

V MKO hrá od r. 2014.

Dominik Sedlák (klarinet)

V MKO hrá od r. 2013.

Veronika Peráčková (priečna flauta)

V MKO hrá od r. 2022.