Sieň slávy

Zakladajúci členovia

 • Ing. Milan Wróbel
 • RNDr. Ľuboslava Koštialová
 • Miroslavá Palkovičová
 • Katarína Ončáková
 • Mario Vyzvary
 • Martin Pristaš

Členovia ocenení Ďakovným listom primátora Nového Mesta nad Váhom za dlhoročnú činnosť v MKO

 • Ing. Milan Wróbel (2x)
 • RNDr. Ľuboslava Koštialová
 • Mgr. Šimon Zámečník
 • Mgr. Marek Chrastina
 • Ing. arch. Alexandra Klimeková
 • Ing. Peter Pristaš (2x)
 • Soňa Kiovská
 • Ing. Kvetoslava Beňovičová
 • Helena Vašková Vrtichová
 • Bc. Lenka Kratochvílová
 • Michaela Šoltésová, rod. Fojtíčková
 • Ing. Vladimíra Kopecká, rod. Špaleková

Bývalí členovia

 • RNDr. Ľuboslava Koštialová (husle, zástupca vedúceho 1997-2003), 1997 - 2012
 • Miroslavá Palkovičová (husle, koncertná majsterka), 1997 - 2001
 • Katarína Ončáková (violončelo), 1997 - 1999
 • Mário Vyzvary (kontrabas), 1997 - 1998
 • Martin Pristaš (klarinet), 1997 - 1999
 • Alena Rojková (flauta), 1997 - 1999
 • Martin Krajčovič (klarinet), 1997 - 1999
 • Tomáš Diveky (klavír), 1998 - 2001
 • Michal Fulier (kontrabas), 1998 - 2000
 • Denisa Vyzvaryová (gitara), 1998 - 1999
 • Mgr. Šimon Zámečník (violončelo, zástupca vedúceho 2002-2007), 1999 - 2009
 • Gabriela Ševčíková (violončelo), 1999 - 2001
 • Ing. Ivan Kubáň (husle), 2000 - 2005
 • Milan Struhárik (husle), 2000 - 2005
 • Katarína Janisková (flauta, klavír), 2000 - 2007
 • Ing. arch. Alexandra Klimeková (flauta), 2000 - 2011
 • Peter Kováčik (husle, kontrabas), 2000 - 2002
 • Erika Makarová (violončelo), 2000 - 2002
 • Martina Pecková (flauta), 2000 - 2003
 • Michal Šagát (kontrabas), 2000 - 2001
 • Naďa Vaďurová (z. flauta S,A), 2000 - 2004
 • Zuzana Dunajčíková (z. flauta S), 2001 - 2002
 • Tereza Hrušovská (z. flauta S), 2001 - 2003
 • Eva Pankuchová (syntetizátor), 2001 - 2002
 • Lucia Šatková (klavír), 2002 - 2004
 • Daniel Wróbel (husle), 2002 - 2003
 • Michal Čičala (klarinet), 2002
 • Zuzana Isteníková (z. flauta S,A,T), 2002 - 2005
 • Eva Mastná (gitara), 2002 - 2003
 • Lucia Hrehorovská (flauta), 2003 - 2008
 • Matúš Ševčík (akordeón), 2003 - 2007
 • Marek Beňovič (husle, klavír), 2004 - 2008, 2011
 • Ivan Beňovič (syntetizátor, akordeón), 2004 - 2007
 • Eva Gajdošechová (klavír), 2004 - 2005
 • Eva Tumová (klavír), 2004 - 2005
 • Mgr. Marcela Zámečníková rod. Chovancová (flauta), 2006 - 2007
 • Mgr. Emília Grajcarová (z. flauta), 2007 - 2008
 • Katarína Ukropcová (violončelo), od r. 2007 - 2009
 • Mgr. Tereza Krejčová (husle), 2008
 • Henrich Kliment (flauta), 2008 - 2011
 • Ashley Abrmanová (husle, violončelo), 2010 - 2011
 • Alžbeta Červeňanská (husle), 2010 - 2012
 • Lucia Kotlebová (priečna flauta, zobcová sopránová flauta), 2010 - 2022
 • Peter Ferenčík (percusie), 2011 - 2013
 • Zuzana Trebatická (violončelo), 2011 - 2014
 • PharmDr. Monika Hudečková (violončelo), 2012 - 2015
 • Barbora Labudová (husle), 2014 - 2015
 • Samuel Školuda (husle), 2015 - 2019
 • Juraj Zelko (hoboj), 2017 - 2018
 • Helena Vašková Vrtichová (husle), 2006 - 2022

Hostia

 • Mgr. Mária Mizeráková (dulcimer)
 • Eva Dvořáková (violončelo)
 • Alica Gajdošechová (klavír)
 • Slavomír Ježko (trubka)
 • Marco Čaňo (husle)
 • Mgr. Tomáš Lekeš (klavír)
 • MgA. Libuše Pančochová (klavír)
 • MgA. Radim Pančocha (klavír)
 • Jiří Čaňo (soprán saxofón)
 • Komorný zbor Apollo
 • prof. Jela Špitková (husle)
 • Pavol Kucharovic (klarinet)
 • Mgr. Andrea Borovská (klavírny doprovod)
 • Daniel Volár (percusie)
 • Martin Fačkovec (percusie)
 • Tamara Volárová (klavír)

Sprievodné slovo

 • Tamara Smutná, 1998 - 2001
 • Mgr. Ján Kincel, 2004 - 2018
 • Michaela Šoltésová (rod. Fojtíčková), od r. 2009
 • Branislav Polacsek, 2017 - 2019