Kontakty

Ing. Peter Pristaš

vedúci orchestra

e-mail: peter.pristasx (at) gmail.com

mobil: +421 910 299 622

Mgr. Marek Chrastina, Ph.D.

webmaster

e-mail: chrastina (at) kozmos.sk

mobil: +420 774 623 905

mobil: +421 902 623 905

Jana Švirecová

oddelenie záujmovo-umeleckej činnosti, klubov a kurzov

MsKS, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +42+ 32 285 69 24, +421 903 450 144

e-mail: prenajom (at) msks.sk

Mgr. art. Mária Volárová

riaditeěka

MsKS, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +42+ 32 285 69 20, +421 903 450 187

e-mail: riaditelka (at) msks.sk